دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۶۷۶-۶۵۷۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ مهر ۱۳۹۱
مدیر مسئول: عباسعلی کدخدایی
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
p-issn: ۲۳۸۳-۱۵۹۶
صاحب امتیاز: پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیامک ره‌پیک
هیئت تحریریه: فیروز اصلانی، سیدمحمد حسینی، ولی رستمی، محمدحسن صادقی مقدم، محمدرضا ویژه، حسینعلی سعدی
آدرس: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان سرافراز ، کوچه پنجم ، پلاک 11
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۳۳۴۳۷
وب سایت: http://mag.shora-rc.ir/
پست الکترونیکی: mag@shora-rc.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹