مطالعات زبان فرانسه

مطالعات زبان فرانسه

مطالعات زبان فرانسه پاییز و زسمتان 1391 شماره 7

مقالات

۱.

کارکردهای زبانی ودر مدرسه تاملی بر ارزش های ایستا و پویا در اثر امانوئل هوکار (Faits de langue et «la porte de l’école»: Une réflexion sur des valeurs statiques et mouvantes dans l’oeuvre d’Emmanuel Hocquard)؛ مقاله به زبان فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: زبان ادبیات فرانسه شعر روابط دستوری امانوئل هوکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
۲.

جنایات و مکافات در قصه های ساحل عاج: مسئله زیرپاگذاری محرمات ( Crimes et châtiments dans les contes ivoiriens ou la problématique de la transgression des interdits)؛ مقاله به زبان فرانسه

کلید واژه ها: مسئولیت محرمات اجتماعی شدن مجازات - تادیب زیرپا گذاشتن محرمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
۳.

لایه نگاری معنا در داستان جاپا اثر جلال آل احمد (La stratification du sens dans Traces de pas de Jalâl Al-é-Ahmad)؛ مقاله به زبان فرانسه

۴.

متن ادبی به مثابه واسطه فرهنگی (Le texte littéraire: un médium culturel)؛ مقاله به زبان فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ دیگری متن ادبی بینافرهنگی فهم متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۰
۵.

کاروان و کاروانسراهای عصر صفوی از منظر سیاحان فرانسوی (Caravanes et caravansérails de la Perse safavide à travers les récits des voyageurs français)؛ مقاله به زبان فرانسه

۶.

مسیر عینیت تا ذهنیت در شعر پاتریک نوایی و سهراب سپهری (Itinéraire de l objectivité à la subjectivité dans la poésie de Patrick Navaï et Sohrab Sépehri)؛ مقاله به زبان فرانسه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰