علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)

علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)

علوم انسانی (دانشگاه امام حسین) دی 1381 شماره 44

مقالات

۶.

روشهای سنجش ترکیب بدن در نیروهای نظامی (همراه با گزارشی از نتایج پژوهش سنجش ترکیب بدن در نیروی زمینی سپاه) (6

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۵۵۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸