حسین غلامی بدربانی

حسین غلامی بدربانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی

کلید واژه ها: سرمایه فکری اثربخشی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
امروزه توفیق سازمان ها را نمی توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه فکری فاقد کارآیی مؤثرند. گرچه وجه اجتماعی سازمان ها سالهاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه فکری در سازمان بحث جدیدی است که در دهه اخیر رونق گرفته و موفقیت سازمان ها و اثر بخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه فکری در سازمان قرین شده است، به طوریکه استفاده بهینه از سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه فکری، امکان پذیر نیست. در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهرستان رفسنجان نمونه ای به تعداد 314 نفر از سازمان های دولتی شهرستان رفسنجان انتخاب گردید و اطلاعات لازم جهت بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شد و پس از بررسی اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی ها از طریق نرم افزار spss و همچنین استفاده از آزمون های آماری کندال و اسپیرمن نتایج حاصل گردید. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان