سید علی لاجوردی

سید علی لاجوردی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

The Co-authorship Network of Published Articles in Conferences on Web Research Based on Social Network Analysis

تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۵۷
Collaboration in writing scientific articles with the growth of academic exchanges and social interactions of researchers is increasingly expanding. Scientific collaboration gives researchers the opportunity to combine the capabilities and abilities of different scientific and research disciplines, which cannot be done individually. Co-authorship is the most formal manifestation of intellectual collaboration between authors in the production of scientific research. On the other hand, the study of the trend of scientific activities and its dynamics in any specialized field is one of the most important concerns of researchers in that field. In recent years, the use of the social network analysis approach has been proposed as a suitable solution to map the scientific structure of specialized fields and the co-authorship network of researchers. In this research, the papers published in six web research conferences have been analyzed to discover the scientific network and the co-authorship based on the social network analysis approach. The results of the analysis show that in the period, concepts such as social network analysis, Internet of Things, cloud computing, and deep learning have the largest share in articles. Also, based on the number of communities formed, the authors of the conference papers were more inclined to form small scientific groups in the form of universities or research institutes of their respective organizations.
۲.

تعیین تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگه داشت وجوه نقد تامین مالی نسبت بدهی حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
در این تحقیق تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 101 شرکت برای دوره 7 ساله 1392-1386 بود. و روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بود. و روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره بود. نتایج پژوهش نشان داد بین نگه داشت وجوه نقد و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی ها و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد، ولی بین بدهی های بلند مدت و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین اثر تعاملی جریان های نقدی و نگه داشت وجه نقد با حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان