غلامحسین گل ارزی

غلامحسین گل ارزی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
این پژوهش به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق بر روی 111 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1392 به انجام رسیده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که طی دوره مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی تاًثیر مثبت و معناداری بر تغییرات غیرعادی وجه نقد و تغییرات غیرعادی مثبت در وجه نقد دارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که عدم تقارن اطلاعاتی تاًثیر معناداری بر تغییرات غیرعادی منفی در وجه نقد ندارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان