نویسندگان: محمدرضا مرادی

کلید واژه ها: درآمد پس انداز حقوق ماهیانه روش پس انداز کردن دخل و خرج

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۵-۴۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۴۸

چکیده

رمز موفقیت مالی و اقتصادی هر خانواده در پس انداز کردن است. بدون پس انداز درآمدها بیهوده هدر می روند و منابع در دسترس برای اموری کم اهمیت هزینه می شوند. پس انداز توانایی مالی را افزایش می دهد و امکان سرمایه گذاری و پیاده سازی برنامه های کلان را ایجاد می کند. برخی تصور می کنند که پس انداز کردن کاری دشوار است؛ به ویژه اگر خانواده با شرایط دشواری مواجه باشد. اما واقعیت چیز دیگری است. اگر تابه حال عادت به پس انداز نداشتید، در ابتدای مسیر، پس انداز کردن بخشی از پولتان، کاری غول آسا است اما اشتباه فکر می کنید و پس انداز کردن، کاری بسیار ساده است. این کار تنها به توانایی شما در تغییر رویه خرج کردن پولتان بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم رازهای موفقیت مالی در خانواده از دیدگاه ثروتمندان را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، باشد این روش الگوی مناسبی برای پیشرفت مالی و بهبود وضع اقتصادی تمامی افراد قرار گیرد.

تبلیغات