اقتصاد پنهان

زنجیره تأمین، فناوری بلاکچین و تأثیر آن بر پیشگیری از قاچاق کالا

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۲
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex