چکیده

در شرایط تولید الکترونیکی، به دست آوردن داده ها و اطلاعات کیفیت به هنگام برای تولید کنندگان به منظور انجام اقدامات سریع و مناسب در مقابل مشکلات کیفیت در فرایند تولید، یک مسئله مهم به حساب می اید. این مقاله، یک سیستم اطلاعات کییت بهنگام را به منظور کنترل کیفیت در یک محیط تولید الکترونیکی معرفی می کند...

تبلیغات