مطالب مرتبط با کلید واژه

کلریدهای بازی


۱.

معرفی یک روش جهت تشخیص و شناسایی ایزومرهای کلرید بازی مس در آثار برنزی

کلید واژه ها: کلریدهای بازی آلیاژهای مسی شناسایی و تشخیص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۴۹۱
همانطور که می دانید یکی از گروه های مشکل ساز مواد معدنی که برای اشیاء برنزی ایجاد آسیب های جدی بر ساختار برنزهای تاریخی می گردد، گروه کلرید و کلریدهای بازی مس هستند در این مقاله یک روش سریع و ساده جهت شناسایی کلریدهای بازی بر روی اشیاء برنزی بررسی شده است.