مطالب مرتبط با کلید واژه " تاریخ شیعه قرن دوم هجری (هشتم میلادی) "


۱.

تعلیقات آیت الله جعفرى بر اصول کافى، یک باب از کتاب الحجة

مترجم:

کلید واژه ها: کافیکتاب الحجظتاریخ شیعه قرن دوم هجری (هشتم میلادی)زید بن علی بن حسینمحمد بن عبدالله نفس زکیهامامت ضوابط آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
آیت الله شیخ محمّد رضا جعفرى ضمن ترجمه انگلیسى کتاب اصول کافى، تعلیقات ارزشمندى بر آن افزوده است. در این گفتار، تعلیقات نگارنده بر بخشى از یکى از ابواب کافى آمده است. نگارنده در این تعلیقات، درباره امّ سلیم، زیدبن على بن حسین علیهم السلام و فرزندش عیسى، اقدامات بنوالحسن در قرن دوم هجرى (هشتم میلادى)، محمّدبن عبدالله نفس زکیّه و چند تن از بستگانش،نکات تاریخى مهمّى بیان کرده است.
۲.

تعلیقات آیت الله جعفرى بر اصول کافى، هفده باب از کتاب الحجّة

مترجم: نویسنده:

کلید واژه ها: ابوذرواقفهسلمانتاریخ شیعه قرن دوم هجری (هشتم میلادی)کتاب الحجة کافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۵
آیت الله شیخ محمّد رضا جعفرى ضمن ترجمه انگلیسى کتاب اصول کافى، تعلیقات ارزشمندى بر آن افزوده است. در این گفتار، تعلیقات نگارنده بر هفده باب کافى آمده است. نگارنده در این تعلیقات، درباره سلیمان و ابوذر، حکومت عبّاسیان، نام بعضى از راویان احادیث، و درون مایه احادیث، نکات مهمّى بیان کرده است.
۳.

تعلیقات آیت الله جعفرى بر اصول کافى، شش باب از کتاب الحجّة

مترجم: نویسنده:

کلید واژه ها: تحریف ناپذیری قرآنتاریخ شیعه قرن دوم هجری (هشتم میلادی)کافی، کتاب الحجّة

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۸
آیت الله شیخ محمّد رضا جعفرى ضمن ترجمه انگلیسى کتاب اصول کافى، تعلیقات ارزشمندى بر آن افزوده است. در این گفتار، تعلیقات نگارنده بر شش باب کافى آمده است. نگارنده در این تعلیقات، درباره درون مایه احادیث، خصوصا در باب تحریف نشدن قرآن نکات مهمّى بیان کرده است.