مطالب مرتبط با کلید واژه " ظرفیت ها و قابلیت ها "


۱.

چشم اندازی بر ژئوپولتیک جهان اسلام در بازی قدرت و رهبری جهانی و فرصت ها و چالش ها (با تأکید بر توان و ظرفیت های ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران)

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران ژئوپولتیک جهان اسلام رهبری جهانی ظرفیت ها و قابلیت ها هم گرایی و هم پوشانی منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
سؤالی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا ژئوپولتیک جهان اسلام، توان و ظرفیت رقابت در بازی قدرت و پیشوایی جهانی را دارد یا نه؟ نتیجه تحقیق این است که ژئوپولتیک جهان اسلام با قابلیت های بالای اقتصادی، نظامی، استراتژیکی، ایدئولوژیکی، توان رقابت در میان قدرت های بزرگ دیگر در مسیر دستیابی به جایگاه رهبری جهانی را داراست؛ با این شرط که زمینه و بستر همگرایی و هم پوشانی منابع کشورهای اسلامی در سازمان های بین المللی اسلامی فراهم آید و چالش ها و موانع پیش رو برداشته شود. در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم جهان اسلام با استفاده از پتانسیل های ژئوپولتیکی مادی و معنایی خود، نقشی بی بدیل در این زمینه ایفا می کند.