مطالب مرتبط با کلید واژه " گاز طبیعی مایع "


۱.

استراتژی بهینه توسعه صنعت گاز در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: نرخ بازده داخلیگاز طبیعی مایعازدیاد برداشت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
با توجه به نیاز روز افزون کشورهای جهان به انرژی پاکی همچون گاز طبیعی ، بهره مندی صحیح از ذخایر گاز طبیعی می تواند فرصت های مناسبی را در جهت توسعه کشورهای دارنده آن ذخایر قرار دهد . با بررسی ذخایر گاز طبیعی در جهان ، این نکته مشهود است که حدود 5/15 درصد از ذخایر گاز طبیعی در جهان متعلق به کشور ایران است و ایران با در اختیار داشتن حدود 7/27 تریلیون متر مکعب از این ذخایر می تواند به علاوه بر استفاده از فرصت های مناسب برای کسب درآمد و منافع اقتصادی ، زمینه توسعه تکنولوژی را نیز فراهم آورد . ...
۲.

شبیه سازی حرارتی و بهینه سازی سیستم مایع سازی گاز طبیعی

کلید واژه ها: بهینه سازیشبیه سازیگاز طبیعی مایعتحلیل پارامتریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
گاز طبیعی مایع یا ال ان جی به گاز طبیعی ای اطلاق می شود که موقتا ًبرای ذخیره سازی یا حمل و نقل درحجم زیاد به حالت مایع تبدیل شده است. در کار حاضر سعی شده است با تحلیل ترمودینامیک و همچنین با بررسی پارامتریک مفصّلی بر روی چرخه مایع سازی گاز طبیعی، نوعی از آنالیز حساسیت برروی کارکرد این سیستم انجام یافته تا بتوان تاثیر پارامترهای کارکردی سیستم را بر روی عملکرد چرخه مایع سازی گاز طبیعی نشان داد. با تحلیلی که انجام شده است مشخص شد که پارامترهایی همچون بازده آیزنتروپیک کمپرسور، کارایی مبدل های حرارتی، نسبت فشار کمپرسورها و دمای متان؛ تاثیر بسیار چشمگیری بر عملکرد سیستم مایع سازی گاز طبیعی دارند. در نهایت برای داشتن بهترین عملکرد در سیستم مایع سازی گاز طبیعی، نیز نتایج بهینه حاصل از تحلیل انجام یافته ارائه شده است.
۳.

الزامات داخلی و بین المللیِ حمل ونقل دریاییِ مواد هیدروکربوری

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۷
همچنان که حقوق نفت و گاز با حقوق تجارت بین الملل تفاوت های متعددی دارد، حقوق حمل ونقل نفت و گاز و به طور ویژه، حقوق حمل ونقل دریایی آن نیز در مقایسه با قراردادهای حمل ونقل دارای ویژگی های خاصی است. این ویژگی ها از یک سو، در ضرورت عملی استفاده از قالب های قراردادی خاص، محدودیت انتخاب طرف قرارداد و شروط منحصر به فرد نمایان می شود که رعایت شروط فنی، شرط تبعیت، شرط مصونیت حاکمیتی و شرط تحدید مسئولیت مالک کشتی، از مصادیق روشن آن است. از سوی دیگر، ویژگی های خاص حمل ونقل دریایی نفت و گاز ناظر به معیارهای ایمنی خاص داخلی و بین المللی، اینکوترمز اختصاصی، الزامات سازمان جهانی تجارت و محدودیت های قانونی بین المللی است. سرانجام، این ویژگی ها، به ضرورت استفاده از نیروی انسانی متخصص، هزینه های متفاوت، تسهیلات وارداتی و زیان های خاص ناشی از دریایی بودن حمل ونقل نفت و گاز مربوط می شود. این وجوه ممیزه انتقال دریایی نفت و گاز ایجاب می کند در تنظیم قرارداد، به آن ها توجه ویژه ای شود تا ریسک قراردادی احتمالی تا حد ممکن مدیریت شود.