مطالب مرتبط با کلید واژه

داستان برند


۱.

بررسی تاثیر نقش داستان برند بر درک تصویر برند با استفاده از روش تحلیل گفتگو (مورد مطالعه محصولات اپل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر برند تحلیل گفتگو نرم افزار Nvivo داستان برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۵۲۱
بسیاری از برندهای موفق از طریق داستان برند به برقراری ارتباط با مشتریان می پردازند. داستان برند نقش مهمی در کمک به مصرف کنندگان در درک برند می نمایند. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین ساختار داستان برند شامل صحت، راوی، طرح و برداشت مصرف کنندگان از تصویر برند پرداخته می شود. از روش کیفی تحلیل گفتگو برای سنجش تاثیر اجزای ساختار داستان برند بر تصویر برند درک شده، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان از این دارد که مشتریان تمایل بیشتری به درک مثبت تصویر برند به یک داستان برند با اصالت بالا و طرح شفاف توسط راوی، در مقایسه با یک داستان برند دارای اصالت پایین تر و طرح نامشخص دارند.
۲.

داستان برند رشت بر اساس سرمایه های نمادین منتشرشده در رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۸
هدف: شهر رشت در کنار جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، یکی از ده شهر خلاق گسترونومی در شبکه شهرهای خلاق یونسکو انتخاب شده است. از این رو، برای بالا بردن تصویر ذهنی برند شهر و کسب منافع اقتصادی و اجتماعی نشئت گرفته از آن موقعیت مطلوبی دارد. طراحی داستان برند رشت بر اساس واقعیت های نمادین منتشرشده از جذابیت های رشت در رسانه ها هدف این پژوهش است. روش: بر اساس روش تجزیه و تحلیل مضمون فانتزی (تخیلی)، ابعاد نمادین انتشاریافته از شهر رشت در رسانه های شخصی، اکتسابی و اشتراک گذاری استخراج شدند. یافته ها: در نتیجه بررسی هم گرایی محتوای متن های منتشرشده در رسانه ها، هفت مضمون فانتزی به عنوان واقعیت های نمادین شهر رشت شناسایی شدند که عبارت اند از رقص طبیعت در سفره بهشتی رشت، موزه فرهنگی خوراک، شکم گردی ماجراجویانه به سبک رشت، طعم و رنگ فرهنگ عامه گیلان در بزرگ ترین بازار روز دنیا، سوغات و یادگاری ها، سفیران فرهنگی شهر رشت، معماری جهان و زمان و سرزمین بزرگان. با بهره گیری از واقعیت های نمادین، داستان پیشنهادی برند رشت طراحی شد. نتیجه گیری: برندهای موفق شهر باید قادر به برانگیختن عموم بوده و احساس و تداعی خوب ایجاد کنند. برند شهر باید توصیف کننده تصویر شهر، محرک احساس ها و خیال پردازی انسان مبتنی بر ارزش ها و باورها باشد. در نتیجه محتواهای موجود در رسانه ها از واقعیت های نمادین شهر باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند.