مطالب مرتبط با کلید واژه

تهیه و تدوین مطالب درسی


۱.

به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه ریزی درسی روانی کنش زبانی تدریس و یادگیری ساختار محور تدریس و یادگیری فعالیت محور تهیه و تدوین مطالب درسی مکاتب تهیه و تدوین مطالب درسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها روان شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۲۹۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۳
صاحب نظران آموزش زبان انگلیسی بر این باورند که آموزش زبان به شیوه فعالیت محور (Task-based) شرایط مطلوبی برای یادگیری زبان دوم فراهم آورده و امر یادگیری را آسان می کند. به همین دلیل اخیراً تدریس زبان به شیوه فعالیت محور مورد توجه مدرسان زبان انگلیسی و تهیه و تدوین کنندگان مطالب درسی قرار گرفته است. مقاله حاضر ابتدا به بررسی مکاتب عمده تهیه و تدوین مطالب درسی پرداخته و آنگاه سه روش تدریس فعالیت محور شامل 1) Procedural Syllabus 2)Process Syllabus و 3) Task-Based Language Teaching را کندوکاو می کند. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت کنش زبانی گروهی که با شیوه فعالیت-محور مورد آموزش قرار گرفته اند از نظر روانی و ساختار دستوری بهتر از گروه دیگر که به شیوْه ساختار- محور آموزش دیده اند می باشد. همچنین کیفیت کنش زبانی گروهی که با شیوه ساختار- محور مورد آموزش قرار گرفته اند از نظر ساختار دستوری بهتر از گروهی که با شیوه فعالیت-محور آموزش دیده اند می باشد.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: مک دونالدیزاسیون در کتب آموزش زبان (McDonaldization in Iranian ELT Textbooks: Absence or Presence?)

کلید واژه ها: استانداردسازی آموزش زبان انگلیسی تهیه و تدوین مطالب درسی مک دونالدیزاسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
تاکنون روند تهیه و تدوین مطالب اموزشی زبان از زوایای مختلفی بررسی گردیده است. برای مثال اهمیت تأثیر نگاه اجتماعی به طراحی و تدوین کتب آموزش زبان تأکید و بررسی شده است. هدف از نگارش این مقاله پرداختن به این مطلب است که ایا ایده تهیه و تدوین مطالب تا چه اندازه تحت تأثیر مک دونالدیزاسیون قرار گرفته است. مک دونالدیزاسیون در تهیه مواد آموزشی زبان را به عبارتی می توان این گونه تعریف کرد: تأثیرپذیری مطالب در واکنش به تغییرات اجتماعی و رابطه بین این تغییرات فراتر از سطح کلاس ارائه جزییات کامل در مورد شرایط کنونی ایران و عواقب به استعمار گرفتن مواد آموزشی زبان از دیگر اهداف این مقاله می باشد. برای پاسخگویی سوال مهم مطرح شده چگونگی رابطه مک دونالدیزاسیون و آموزش زبان سعی بر این بوده تا هر چه بیشتر تصویری واضح از شرایط مواد آموزشی و نحوه تدوین مواد آموزش زبان در ایران ارائه شود و اهمیت استانداردسازی أن که دغدغه بسیاری از اهالی این علم می باشد نشان داده شود. نتایج بررسی ها در این تحقیق حاکی از اهمیت حضور نوعی یکسان سازی مطالب در کلاس های آموزش زبان است. بررسی ها نشانگر این مطلب است که نقش معلم زبان به عنوان مصرف کننده مطالب در ایران نسبت به طراح مطالب در آموزش زبان ایران تأکید شده است. راه هایی همچون ارتقاء سطح کیفی معلمین و برگزاری کلاس ها و دوره ها و برنامه هایی برای پیشرفت هر چه بیشتر علمی انها نیز پیشنهاد شده است.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: راستی ازمایی مجموعه کتب خواندن Cover to Cover از نقطه نظر تناسب فرهنگی محتوی با ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی (Authenticating ‘Cover to Cover’ Reader Series vis-à-vis Cultural Norms for the Iranian community)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش های اسلامی تهیه و تدوین مطالب درسی آگاهی فرهنگی راستی ازمایی فرهنگ زبان دوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها زبان شناسی اجتماعی/جامعه شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
تحقیق حاضر کوششی در جهت یافتن مولفه های فرهنگی پنهان در مجموعه کتب درسی cover to cover از انتشارات اکسفورد می باشد که هم اکنون در برخی دانشگاه های ایران در درس زبان عمومی تدریس می شود. برای انجام تحقیق حاضر از دو شیوه استفاده شد: 1) بررسی کیفی متون خواندنی مجموعه سه جلدی این کتاب با استفاده از تحلیل محتوایی متون ان بر اساس اصالت سنجی متون از جهت گنجاندن ارزش های فرهنگی غربی. در این مرحله بررسی بر روی شش متن ( از هر جلد دو متن) به شکل انتخاب تصادفی صورت گرفت. 2) در مرحله دوم از روش مصابه با ""گروه هدف"" از تجربیات مدرسینی که از این مجموعه کتب در کلاس های درسی خود استفاده کرده بودند بهره گرفته شد. در نهایت بررسی دو مرحله ای نشان از عدم تطابق مفاهیم فرهنگی پنهان موجود در این مجموعه با محیط های فرهنگی و ملی ایرانی داشت. در پایان پیشنهادات نویسنده در راستای ارتقای وضعیت موجود با استناد به افزایش قدرت و آگاهی فرهنگی به مدد اموزش های تحلیلی برای گویندگان غیر بومی زبان بررسی شدند.
۴.

بررسی عقاید و رفتار اساتید زبان و اساتید دروس تخصصی در تهیه و تدوین مطالب درسی زبان تخصصی رشته های دانشگاه های علوم پزشکی در ایران: بررسی در سطح ملی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۹۹
تهیه و تدوین مطالب درسی مرحله ای مهم در برنامه آموزشی زبان تخصصی می باشد. به همین دلیل، نیاز مبرم به بررسی توانایی های استادان زبان تخصصی در این زمینه حس می شود. این نیاز به ویژه در ایران که دو گروه از استادان – استادان زبان و استادان دروس تخصصی - زبان تخصصی را تدریس می کنند، بیشتر احساس می شود. به همین منظور، این تحقیق ملی تفاوت ها و شباهت های تفکرات و رفتارهای این دو گروه در تهیه و تدوین مطالب درسی، در دانشگاه های علوم پزشکی ایران را بررسی کرده است. ابزارها شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، و یادداشت برداری بود. ۱۲۸ استاد زبان و ۱۹۰ استاد دروس تخصصی از تمام دانشگاه های کشور در این تحقیق شرکت کردند. نتایج پرسشنامه تفاوتی را بین دو گروه نشان نداد. اما، طبق نتایج مصاحبه ها و مشاهدات، تفاوت های بسیاری بین دوگروه یافت شد. این نتایج پیامدهای مهمی را برای جامعه استادان زبان تخصصی دارد و نیاز به تغییر کتاب های فعلی را برجسته می کند.