مطالب مرتبط با کلید واژه " virtual space "


۱.

A Reflection on Shaping the Virtual Space Based on Religious Values

کلید واژه ها: alternative thinkingvalue frameworkconcretizationvirtual spacesand desert metaphor

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات دین و ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۹۲
This paper initially examines theories proposed by Feenberg about technical systems and alternative modernity, analyzes his thoughts, and concludes that a framework of values needs to be provided in shaping technical systems. In a society like Iran, where policy makers are looking for the realization of Islamic values, this framework of values is derived from Islam. To explain the relationship between religion and technology, the concept of concretization has been used up, according to which, all aspects of civilization, including technical systems must be concretized based on Islamic values. Virtual space as a part of the technical systems must be concretized with a holistic approach, based on Islamic values, and for this purpose, there is no choice but a collective social life based on religious values. The concluding section of the paper also tries to deal with another significant issue which predicts the future of concretization at the level of civilizations which will be offered using the metaphor of the ‘sand desert’.
۲.

A Reflection on Shaping the Virtual Space Based on Religious Values

کلید واژه ها: alternative thinkingvalue frameworkconcretizationvirtual spacesand desert metaphor

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات دین و ارتباطات
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۳
This paper initially examines theories proposed by Feenberg about technical systems and alternative modernity, analyzes his thoughts, and concludes that a framework of values needs to be provided in shaping technical systems. In a society like Iran, where policy makers are looking for the realization of Islamic values, this framework of values is derived from Islam. To explain the relationship between religion and technology, the concept of concretization has been used up, according to which, all aspects of civilization, including technical systems must be concretized based on Islamic values. Virtual space as a part of the technical systems must be concretized with a holistic approach, based on Islamic values, and for this purpose, there is no choice but a collective social life based on religious values. The concluding section of the paper also tries to deal with another significant issue which predicts the future of concretization at the level of civilizations which will be offered using the metaphor of the ‘sand desert’.
۳.

A Comparative Study of Regulating the Filtering of Cyberspace in the US, the EU and China; Proposals for Policymaking in Iran

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۸۱
The crucial role of cyberspace attracted the special attention of the governments in different countries, which consider it both as a challenge and an opportunity. One of the key policies and preventive measures adopted concerning the challenges posed by the cyberspace is it regulation. In fact, there are only a few states have not taken any steps in regulating their cyberspace. This paper seeks to demonstrate a set of policy proposals for the Islamic Republic of Iran through the study of three leading but different precedents in regulating the cyberspace, including the United States, the European Union, and China. This study employs a descriptive-analytical model, which recommends placing the main investment in and concentration on the final user, employing economic strategies, special attention to governmental and public institutions, prioritizing content removal over blocking, negotiating an agreement with foreign service providers, drafting a content rating system, and using international capacities for cooperation. Accordingly, the final policy proposals for the Islamic Republic of Iran would be decentralization, user-oriented decisions, prioritizing removal over blocking, and monitoring over filtering.
۴.

Thirdspace: The Trialectics of the Real, Virtual and Blended Spaces

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
This article aims to redefine the concept of Thirdspace and make a trilateral relationship between the three concepts of real space, virtual space and the user. To do so, not only the concept of Thirdspace has to be redefined, but also a new understanding of virtual space as a relatively independent space is required. This three-sided relation requires a new understanding of the relationship between the body and virtual space. Special attention is paid to the role of the body in the relationship between the user and virtual space through a phenomenological approach. Borderline spaces– VR technology and video games such as Pokémon Go– which are resulted from the interpenetration of real and virtual spaces have been considered as the new edges of interaction between real and virtual spaces and they are on a constant rise. This article’s key question is if using the concept of Thirdspace, one could build a bridge on the theoretical gap between real and virtual spaces and better understand the confrontation of the user with real, virtual and borderline spaces as well as their lived experiences. The authors believe that the answers are positive. This understanding paves the way not only to help the users improve their life skills for today’s real-virtual world but also to manage the stresses caused by living in such surroundings.