مطالب مرتبط با کلید واژه " نام و نشان تجاری "


۱.

ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک

کلید واژه ها: نام و نشان تجاری کسب و کار الکترونیک وفاداری الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۸
با رشد سریع تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین، ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک چه در تئوری و چه در کابرد از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در این مقاله از طریق مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه وفاداری مشتریان به یک نام و نشان تجاری و یکپارچه‌سازی این تحقیقات، مدلی مفهومی در زمینه «وفاداری الکترونیک» ارایه شده و سپس به شرح مختصری از شاخص‌های ارایه شده در این مدل پرداخته شده است. در قسمت بعدی برای شرکت‌های مختلف، بر حسب میزانی که فعالیت‌های آنها در بازارهای الکترونیک انجام می‌پذیرد، راهکارهایی جهت اقدام در جهت وفادار نمودن مشتریان بیان شده است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای به‌کارگیری بازاریابی الکترونیک و تحقیقات آتی در این راستا ارایه شده است.
۲.

ارائه یک مدل استراتژیک برای ایجاد نام و نشان تجاری

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیریت استراتژیک نام و نشان تجاری جوهره نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۳۷
ورود به بازارهای جهانی و پویای امروزی و رقابت تنگاتنگ بین کسب و کارها در ارائه انبوهی از محصولات مشابه در یک رده به بازار، ارزش منحصر به فردی به مدیریت نام تجاری در بازاریابی داده و جایگاه آن را در لب تجارت تثبیت ساخته است...
۳.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی در شهر تهران

کلید واژه ها: کیفیت قیمت رفتار مصرف کننده بازاریابی صنعتی نام و نشان تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی موثراند؟ و اولویت بندی این عوامل چگونه است؟ در این تحقیق با اقتباس از مدل کوادآ که در مورد رفتار خریداران کالاهای صنعتی است، عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی در شهر تهران شناسایی شدند.نتایج تحقیق نشان دادند که چهار عامل کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی موثر هستند. همچنین نتایج دیگر این تحقیق بیانگر آن بودند که عوامل کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت و نام و نشان تجاری به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد پزشکان برخوردارند.نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 64 نفر از پزشکان متخصص سونوگرافی در شهر تهران است. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Excel، Expert Choice، Minittab15 و SPSS16 استفاده شده است.
۴.

ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده (ارایه الگوی تحلیلی )

کلید واژه ها: نام و نشان تجاری کیفیت درک شده ارزش ویژه نام و نشان تجاری ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کننده وفاداری به نام و نشان تجاری آگاهی از نام و نشان تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۹۵
یکی از با ارزشترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد. هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر با عنوان «ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده» انجام گرفته است. در این تحقیق از مدل ارزش ویژه نام و نشان دیوید آکر که دارای چهار بعد آگاهی، کیفیت درک شده، تداعی ها و وفاداری به نام و نشان تجاری می باشد، استفاده شده است. جامعه آماری، مصرف کنندگان شکلات در فروشگاه های زنجیره ای شهروند و رفاه بوده است.بر این اساس چهار فرضیه مطرح شده و از طریق مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده برای انجام این تحقیق پرسشنامه است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های گردآوری شده نشان داد که: - عامل وفاداری به نام و نشان تجاری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر دارد. - عامل تداعی نام و نشان تجاری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر دارد. - عامل کیفیت ادراک شده، به طور غیرمستقیم و از طریق وفاداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری اثر می گذارد. - عامل آگاهی از نام و نشان تجاری به طور غیرمستقیم و از طریق وفاداری و تداعی نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری اثر می گذارد.
۵.

تحلیل تأثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی)

تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
از آنجایی که ارتقای جایگاه مناسب و رقابتی از طریق وفاداری مصرف کننده از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این مقاله، ارزش نام و نشان تجاری به عنوان عاملی مؤثر در رسیدن به چنین جایگاهی مطالعه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS انجام شده است. جامعه آماری شامل مشتریان محصولات مواد غذایی رضوی در شهر مشهد است و نمونه گیری به روش غیر تصادفی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه توسعه یافته چن (2007) استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده ی آن است که ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش نام و نشان تجاری دارد؛ همچنین تأثیر غیرمستقیم آن از طریق ویژگی های خرید نیز تأیید شده است. به این ترتیب، ارائه محصولات با قیمت مناسب، تصویر ذهنی خوب، تبلیغات گسترده و توزیع بموقع در فروشگاه ها سبب درک بهتر مشتری از نام و نشان تجاری شده، به نوبه خود، موجب افزایش میزان و دفعات خرید و ارتقای ارزش نام و نشان تجاری می گردد.
۶.

پدیده برندهای دو قطبی در بازار گوشی تلفن همراه

کلید واژه ها: نام و نشان تجاری قطبیت نام و نشان تجاری بازار گوشی تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
در سالهای اخیر ، نام و نشان تجاری به عنوان یک عامل کلیدی مهم در موفقیت کسب و کارها شناخته شده است. هدف این مقاله مطالعه برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران است. جامعه آماری تحقیق حاظر عبارتند از مشتریان 10 برند فعال گوشی تلفن همراه در شهرستان سنندج که به طور تصادفی انتخاب شدند . در این تحقیق برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شد که در انتها 299 پرسشنامه برای تحلیل جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که به به طور کلی نگرش مردم به برندهای گوشی تلفن همراه مثبت بوده است . نگرش مشتریان به 9 برند ال جی، لنوو، اپل، سونی، سامسونگ، اچ تی سی، هواوی، نوکیا، سونی اریکسون مثبت بوده و تنها نگرش به برند جی ال ایکس منفی بود. در پایان سیاستهایی برای بهبود نگرش و وفاداری به برند گوشی های تلفن همراه ارائه شد.
۷.

بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده بر تصویرذهنی و وفاداری به نام و نشان تجاری در بازار خدمات (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر شیراز)

کلید واژه ها: کیفیت ادراک شده نام و نشان تجاری تصویر ذهنی وفاداری به نام و نشان تجاری بازار خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
امروزه کیفیت ادراک شده به عنوان یک عامل مهم و موثر در موفقیت و عدم موفقیت سازمان های خدماتی به شمار می رود و یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان های خدماتی بویژه هتل ها می باشد. محققین بازاریابی همواره به دنبال نتایج و فواید ابعاد کیفیت ادراک شده بوده اند . یکی از نتایج کیفیت ادراک شده، وفاداری و تصویرذهنی به نام ونشان تجاری می باشد که نیاز به تحقیق و بررسی دارد .بدین سبب این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر ابعاد کیفیت ادراک شده بر وفاداری و تصویر ذهنی به نام و نشان تجاری در بازار خدمات و بطور ویژه در صنعت هتلداری می پردازد و دیدگاه هایی در مورد کیفیت ادراک شده در این صنعت ارائه می نماید که برای مدیران هتل ها کاربردی و سودمند می باشد. به همین دلیل این تحقیق با در نظر گرفتن ۳۰۰ نفرازمهمان های ایرانی هتلهای پنج ستاره شهر شیراز به عنوان نمونه آماری تحقیق، تاثیرکیفیت ادراک شده بر تصویرذهنی و وفاداری به نام ونشان تجاری را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها می پردازد. در ادامه نیز با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که نتایج نشان می دهد که ازابعاد کیفیت ادراک شده ملموس بودن ، پاسخگوبودن و قابل اعتماد بودن تاثیرمثبتی بروفاداری به نام ونشان تجاری دارد و اینکه ازابعاد کیفیت ادراک شده ملموس بودن ، پاسخگوبودن و یکدلی تاثیر مثبتی بر تصویر ذهنی نام و نشان تجاری دارد و همچنین وفاداری به نام ونشان تجاری تاثیر مثبتی بر تصویرذهنی نام ونشان تجاری دارد.
۸.

نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمه گزاران با استفاده از روش نقشه مفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت)

کلید واژه ها: نام و نشان تجاری وابستگی های نام تجاری شبکه وابستگی نام تجاری شرکت بیمه ملت نقشه مفهومی برند (BCM)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه اصول بیمه
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
در شرایط رقابتی بازار، کسب جایگاه مناسب در ذهن مشتریان، به گونه ای که به شرکت وفادار باشند، اهمیت بسزایی دارد. امروزه شبکه های وابستگی نام تجاری، نقش مهمی در تحقیقات بازاریابی شرکت ها داشته و در زمینه تحقیقات مشتریان نیز مورد توجه قرار گرفته و با معرفی رویکرد نوین نقشه مفهومی برند توسط لوکن، کیم و مونگا (2006) مسیر تحقیقات شبکه های وابستگی نام تجاری هموار شده است. از آنجا که یکی از مهم ترین کاربردهای روش BCM، برندسازی در بازار و گسترش مطلوبیت نام تجاری است، محقق در این پژوهش قصد دارد با استخراج وابستگی های نام تجاری از وابستگی های ذهنی بیمه گزاران (مشتریان) بیمه ملت با استفاده از روش نقشه یابی مفهومی برند، نقشه مفهومی بیمه گزاران شرکت را ترسیم کند. برای استخراج وابستگی ها از روش نقشه یابی توسط مشتریان با رویکرد مستقیم استفاده شده که در آن پس از استخراج وابستگی های ذهنی مشتریان، در پنج گام مرحله نقشه یابی انجام می شود. نتایج این پژوهش، به عبارتی شبکه وابستگی های ذهنی بیمه گزاران بیمه ملت نشانگر عملکرد مطلوب نام تجاری این شرکت در مواردی مانند: برخورد خوب کارکنان، همکاری خوب کارکنان، ارائه خدمات مناسب در زمینه پوشش بیمه اتومبیل و پوشش های نو و محیط مناسب نمایندگی ها بوده است. در پایان، راهکارهایی نیز برای بهبود سطح دانش در حوزه اثربخشی نام تجاری به شرکت بیمه ملت پیشنهاد شده است.