مطالب مرتبط با کلید واژه

دیماتل فازی (F-DEMATEL)


۱.

اولویت بندی توانمند سازهای فناوری اطلاعات در سازمان های خدماتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات توانمند سازها دیماتل فازی (F-DEMATEL) شرکت زیرساخت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی چند معیاره
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۷
امروزه، با توجه به پیشرفته ای فنّاورانه و رونق روزافزون فناوری اطلاعات، سازمان هایی که خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات را ارائه می دهند بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته اند. از طرفی با توجه به رقابت بالایی که در بخش فناوری اطلاعات موجود است این گونه سازمان ها برای حفظ جایگاه خود با چالش های متعددی روبرو هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی توانمند سازهای IT در شرکت ارتباطات زیرساخت مرکزی استان تهران است. بدین منظور با مروری بر ادبیات تحقیق، عوامل توانمند ساز شناسایی و پس از غربالگری اولیه برگزیده تا در پایان با توجه به داده ها به صورت علمی جهت تصمیم گیری اولویت بندی شوند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان شرکت ارتباطات زیرساخت مرکزی استان تهران که تعداد آن 8 نفر از خبرگانی هستند که تسلط کامل به موضوع پژوهش داشتند. روش تجزیه وتحلیل داده ها دیماتل فازی است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها به طور مشروح در بخش نتایج ارائه شده است. مختصر اینکه عوامل منابع و دسترسی به سخت افزار و نرم افزار و بسترهای مخابراتی از اهمیت بالاتری به لحاظ نفوذ برخوردار بوده اند. در پایان پیشنهاد های تحقیق نیز ارائه شده اند.