مطالب مرتبط با کلید واژه

قیمتهای نسبی


۱.

تخمین تابع تقاضای واردات برای اقتصاد ایران (82-‌1338)

کلید واژه ها: واردات تولید ناخالص داخلی نرخ ارز قیمتهای نسبی رگرسیون های ظاهر نامرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۶۶۷
ین مقاله به تخمین توابع تقاضای واردات به تفکیک کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی برای دوره زمانی 82-1338 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) می پردازد.