مطالب مرتبط با کلید واژه " اقتدار جمعی "


۱.

امامت و مولفه های دموکراسی

نویسنده:

کلید واژه ها: امامتفردگراییدموکراسیمؤلفه‌های ذاتی و زمینه‌ایاقتدار جمعیمشارکت مردمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۶ تعداد دانلود : ۹۳۵
امامت، رکن اساسی اندیشه سیاسی شیعه است و هر گونه‌نظریه پردازی درباره نظام سیاسی شیعه در دوران غیبت در نسبت با آن معنا می یابد. بر این اساس، در این مقاله، تلاش می شود با تحلیل مفهومی دموکراسی و توضیح مؤلفه‌های ذاتی و زمینه ای آن به نسبت سنجی امامت با مؤلفه‌های یاد شده پرداخته شود. از دیدگاه مقاله حاضر، امامت با مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی سازگاری دارد، ولی مؤلفه‌های زمینه‌ای آن را بر نمی‌تابد. ازاین رو، در دو بخش جداگانه با توضیح مقصود خود ازمؤلفه‌های ذاتی و زمینه‌ای برمبنای تحلیل مفهومی دموکراسی، به نسبت سنجی یاد شده پرداخته می‌شود