مطالب مرتبط با کلید واژه

قصب زرکش


۱.

قصب نرگس یا قصب زرکش؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصب قصب نرگس قصب زرکش بند قباگشودن سرو چمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۴
درباره بیتی از دیوان حافظ که در چاپ مصحح روان شاد علامه محمد قزوینی بدین گونه ضبط شده است: مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست تا‌کنون بحثهای فراوانی در کتب و مقالات گوناگون انتشار یافته، اما صورت صحیح بعضی کلمات و معنی درست بیت همچنان در پرده ابهام مانده است. در این گفتار با اشاره به بعضی اظهار نظرهای با اهمیت از جمعی صاحبنظران نامدار و ذکر شواهد و دلایل مختلف از ابیات حافظ و شاعران دیگر و با توجه به مفهوم مخالف قصب بستن سعی بر آن بوده است تا راه حل نهایی این مساله یافته شود.