مطالب مرتبط با کلید واژه " Interactional "


۱.

تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی

کلید واژه ها: عدالت توزیعیسرمایه اجتماعیSocial capitalعدالت رویه‏ایعدالت مراوده‏‎‎‏ایDistributivejusticeProceduraljustice andInteractionalOrganizational justiceعدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۵
مقاله حاضر با تامل بر رابطه «ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی» و «سرمایه اجتماعی آنان در سازمان»، عوامل تاثیر گذار بر این رابطه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این پژوهش، برای تحلیل سرمایه اجتماعی مراتب قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، و تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت سازمانی نیز در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مد نظر قرار گرفت.بر اساس نتایج تحقیق، میان این متغیرها رابطه مثبت و معنی¬داری وجود داشته به طوری¬که شکل¬گیری سرمایه اجتماعی به شدت تحت تاثیر ادراک عدالت در سازمان قرار دارد.
۲.

A Comparative Analysis of Metadiscourse Markers in the Result and Discussion Sections of Literature and Engineering Research Papers

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۱۷
This study compares metadiscourse markers in result and discussion sections of literature and engineering research papers. To this end, 40 research articles (20 literature and 20 engineering) are selected from two major international journals. Based on Hyland’s (2005) model of metadiscourse, the articles are codified in terms of frequency, percentage, and density of interactive and interactional markers found. The two corpora are compared to see to what extent the genre of lectures are different. Data are analyzed through Chi-square and the results of the quantitative analysis reveal significant cross-linguistic differences for overall frequency of metadiscourse except for frame markers and boosters.