مطالب مرتبط با کلید واژه " ارزشیابی سهام "


۱.

ارتباط و همبستگی شاخصهای داخلی ارزش آفرینی واحدهای تجاری با شاخص های خارجی ارزیابی عملکرد

کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادیارزش افزوده بازارارزش بازارارزشیابی واحدهای تجاریجریانهای آزاد نقدیارزشیابی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی از شیوه های مطرح در کشورهای پیشرفته مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است . اجرای این مدل ها نیازمند فرآیند محاسباتی بالنسبه طولانی و پیچیده می باشد و به همین دلیل در نگرش اولیه اجرا این مدلها در عمل دشوار به نظر می رسد . ...