مطالب مرتبط با کلید واژه " روش های نوین هزینه یابی "


۱.

رویکردی بر سیستم های مدیریت هزینه

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت سیستم مدیریت هزینه سیستم های سنتی هزینه یابی روش های نوین هزینه یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۰
پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، حسابداری مدیریت را ملزم به ارائه راهکارهای جدید به مدیران واحدهای اقتصادی برای تصمیم گیری نموده است. از طرفی این دو نیروی موثر، تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی، نیز مدیران واحد اقتصادی را ناگزیر به ارائه خدماتی....