مطالب مرتبط با کلید واژه " کارت امتیاز متوازن ( BSC ) "


۱.

ارزیابی عملکرد زنجیره ارزش با استفاده از مدل BSC

کلید واژه ها: ارزیابی عملکردزنجیره ارزشکارت امتیاز متوازن ( BSC )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
در فضای اقتصادی نوین، در صورتی که سازمان ها تمایل به کسب شایستگی های اصلی داشته باشند، می بایست از اینترنت به منظور برآورده سازی نیازها بازار استفاده نمایند و از حداکثر مزایای منابع موجود در اینترنت بهره مند گردند. بنابراین، سازمان هایی که در یک زنجیره ارزش تخصصی قرار دارند و به ارزیابی عملکرد کل زنجیره ارزش می پردازند، از فرصت های ایجاد شده برای بهبود مستمر استفاده می کنند...