مطالب مرتبط با کلید واژه " سبک تفکر قضاوت گر "


۱.

رابطه بین سبک تفکر و میزان کارائی

کلید واژه ها: کاراییسبک تفکرسبک تفکر قانونگذارسبک تفکر اجراییسبک تفکر قضاوت گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۵۱
سبک تفکر که شیوه ترجیحی تفکر است به بیان این موضوع می پردازد که آنچه در زندگی برای ما اتفاق می افتد، نه تنها به میزان خوب اندیشیدن، بلکه به چگونگی تفکر ما نیز مربوط می شود. در سازمان ها نیز مدیران که مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی و یا نابودی سازمان ها هستند از این امر تبعیت می کنند...