مطالب مرتبط با کلید واژه " واحدهای تلفیقی دام و زراعت "


۱.

مقایسه الگوی بهینه واحدهای زراعی و دامی انفرادی و تلفیقی : کاربرد روش برنامه ریزی آرمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه ریزی خطی برنامه ریزی آرمانی واحدهای تلفیقی دام و زراعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۴۳۹
مطالعه جاری با هدف مقایسه برنامه بهینه و مطلوب انجام مستقل فعالیتهای زراعی با ترکیب فعالیت های پرورش گوسفند و بز و زراعت صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز جهت تشکیل واحد بهره برداری نماینده از روستاهای شهرستان فسا در استان فارس بدست آمد و اطلاعات ثانویه از طریق مصاحبه با متخصص زراعت و دامپروری و سایتهای اینترنتی تهیه شد. ابتدا با استفاده از روش برنامه ریزی...