مطالب مرتبط با کلید واژه

توتون و تنباکو


۱.

تجارت توتون و تنباکو میان ایران و عثمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران صادرات تجارت عثمانی توتون و تنباکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴
در قرن نوزدهم بیشترین رابطه تجاری ایران با کشور عثمانی و در زمینه تجارت توتون و تنباکو بود که توسط بازرگانان ایرانی به عثمانی صادر می شد. این بازرگانی با واگذاری امتیاز انحصار صادرات تنباکو به شرکت تنبک در سال 1308ق و انعقاد قراردادهای تجارتی میان دولت ایران و آن شرکت، روابط تجاری دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرد که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.

ممنوعیت تولید و واردات توتون و تنباکوی عطر و طعم دار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبه شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمت های مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.