مطالب مرتبط با کلید واژه " همکاری بین‌کتابخانه‌ای "


۱.

فهرستگان جهان

نویسنده:

کلید واژه ها: اشتراک منابع فهرستگان جهان فهرستگان پیوسته همکاری بین‌کتابخانه‌ای ا‌ُسی‌ال‌سی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۲
فهرستگان‌‌ها و فهرست‌های مشترک نشریه‌های ادواری, شرط اساسی قابل اجرا بودن برنامه‌های امانت بین‌کتابخانه‌ای و اشتراک منابع هستند. اُسی‌ال‌سی(1) -مرکزکتابخانه‌ای‌ رایانه‌ای‌ پیوسته - به ‌منظور دسترس‌پذیری بیش‌تر به اطلاعات جهان, کاهش هزینة فهرستنویسی, گسترش و توسعهء مجموعه, کنترل مستند, خدمات تبدیل گذشته‌نگر(2), کاهش هزینهء اطلاعات, دانش‌پژوهی, تحقیق و آموزش, فهرستگان جهان(3) (فهرستگان پیوستة اُسی‌ال‌سی) را به وجود آورده است.