مطالب مرتبط با کلید واژه " فناوری‌های اطلاعات "


۱.

استـراتـژی اشتراک منـابع اطلاعـات کـانـادا

کلید واژه ها: اشتراک منابع همکاری بین کتابخانه‌ها اشتراک منابع اطلاعات استراتژی کانادا فناوری‌های اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۹
کتابخانه‌های کانادا برای ایجاد هماهنگی میان سیستم‌های اشتراک منابع خود، چارچوبی کلی را مشخص کرده‌اند. این سیستم‌ها امکان دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان کانادایی و افرادی فراهم می‌آورند که نیاز آنها از طریق فعالیت‌های اشتراک منابع کتابخانه‌های کانادا برطرف می‌شوند. این مقاله به ارائه اطلاعاتی  در خصوص چند و چون این چارچوب و استراتژی‌ای می‌پردازد که کانادایی‌ها در خصوص اشتراک منابع درپیش گرفته‌اند.