مطالب مرتبط با کلید واژه " سازمان های غیر حکومتی "


۱.

تنظیم خانواده ، اسلام و حقوق بشر زنان در ایران

کلید واژه ها: زنانتنظیم خانوادهشریعتانقلاب اسلامیحقوق جنسیتیسازمان های غیر حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷
ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی و طی جنگ با عراق شاهد افزایش نرخ زاد و ولد بود. زاد و ولد کودکان آن اندازه هشدار دهنده بود که مقامات مذهبی و دولتی همراه با دانشگاهیان و سیاستگذاران مبارزه ای هماهنگ شده را برای کنترل ازاد و ولد آغاز کردند. با وجود موفقیت آمیز بودن فوق العاده این مبارزه نکته مبهم این است که ایران چگونه توانست نرخ زاد و ولد 5/6 درصد را در سال 1970 به نرخ رشد 2 درصد در سال 2002 کاهش دهد. این موفقیت را تنها در پرتو چگونگی درگیری شدن زنان در سیاستگذارای عمومی و نقش داوطلبانه آنها در این کار می توان درک کرد. نقش زنان...