مطالب مرتبط با کلید واژه " استعاره و مجاز "


۱.

نشانه شناسی تبلیغات شهری در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: نشانه شناسی دال و مدلول استعاره و مجاز معنای صریح و ضمنی استحاله نشانه (اسطوره) محورهای همنشینی و جانشینی لانگ و پارول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۴
این مقاله با هدف دست یابی و شناسایی نشانه ها و اسطوره های حاکم بر تبلیغات محیطی شهر تهران و نظام نشانه شناسانه آن انجام شده است. بدین منظور نمونه هایی از بیلبوردهای سطح شهر تهران به عنوان کلان شهر ایران در فاصله زمانی بهار و تابستان 1382 بررسی شده است. چارچوب نظری این تحقیق بر گرفته از دیدگاه نشانه شناسانه «فردینان دوسوسور» به عنوان مرجع و با استفاده از نظریات «رولان بارت» پیرامون تحلیل اسطوره زدایی از متون تبلیغاتی است. یافته های پژوهش معرف نظام «اسطوره ساز» در تبلیغات ایران است. بخشی از این اسطوره ها مختص فرهنگ و جامعه ایرانی و ویژگی های مربوط به این بافت را دارا است و بخشی دیگر متاثر از اسطوره های فراملی و منطقه ای است و به گونه ای جهان شمول محسوب می شوند.