مطالب مرتبط با کلید واژه " هواپیمای سی 130 "


۱.

قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی

کلید واژه ها: هواپیمای دولتی هواپیمای کشوری حمل و نقل هوایی هواپیمای فوکر هواپیمای سی 130 کنوانسیون ورشو کنوانسیون شیکاگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۱
"صنعت هوانوردی کشور شاهد حوادث متعددی در دو دهه گذشته بوده است . از جمله این حوادث ، سقوط هواپیمای فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 و هواپیمای سی 130 در سال 1384 بوده است . در این مقاله ضمن بررسی تاریخی قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی و مروری بر آراء دادگاهها در پرونده فوکر 28 به این سؤال پاسخ داده شده است که چه قانونی در حوادث هوایی که در پروازهای داخلی ایران به وقوع می پیوندد قابل اجرا می باشد."