مطالب مرتبط با کلید واژه " شخصیت‏پردازى "


۱.

عوامل داستانی «فارسی شکر است»

کلید واژه ها: حکایتزاویه دیدجمالزادهطرحدرونمایهتقابلمقامهجدال.«فارسى شکر است»شخصیت‏پردازىتیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۵۵۳
"در این مقاله داستانفارسى شکر استنوشته محمد على جمالزاده از دید تکنیک‏هاى داستان‏نویسى بررسى شده است.بررسى عوامل داستانى درونمایه، طرح، زاویه دید و شخصیت پردازى و چگونگى برخورد جمالزاده به عنوا اولین داستان‏نویس معاصر به این عوامل و میزان موفقیت وى در نوشتن داستانى با معیارها فنون داستان‏نویسى مدرن، هدف نهایى این مقاله را تشکیل مى‏دهد. "