نیوار - علمی-ترویجی

نیوار


علوم پایه


 

رتبه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور 

مدیر مسئول: دکتر محمد تقی زمانیان کوپایی 

سردبیر: دکتر اسماعیل حسن زاده 

مدیر داخلی: سیده مژگان قاضی میر سعید 

هیات تحریریه: دکتر فرهنگ احمدی گیوی، دکتر هوشنگ بصیر پارسا، دکتر محمد رضا بنازاده، دکتر خالقی زواره، دکتر مجتبی ذوالجودی، دکتر عباس رنجبر، دکتر حسن عسگری شیرازی، دکتر حسنعلی غیور، دکتر هوشنگ قائمی، دکتر محمد علی کی نژاد، دکتر محمد حسن گنجی، دکتر محمد مرادی 

نشانی: تهران، بزرگراه تهران - کرج، بلوار پژوهش، انتهای بلوار، پژوهشگاه هواشناسی و علو جو، دفتر نشریات 

تلفن: 5-44580651(021)   فکس: 44580670(021)

وب سایت: www.irimo.ir/

پست الکترونیک:  nivar_jou@irimo.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۷۶
ناشر: سازمان هواشناسی کشور
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول