مناطق ویژه اقتصادی -

مناطق ویژه اقتصادی


اقتصادی


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: سازمان عمران کرمان 

مدیر مسئول: محمدرضا شه بخش 

سردبیر: مرضیه حاجی پور 

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، جنب پل شیخ فضل الله، شماره 471. کدپستی :1454734694.

تلفن: 5-44207043 (021). فکس: 44204803 (021) 

وبسایت: http://www.kdo.ir

پست الکترونیک: info@kdo.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: ماهنامه
ناشر: سازمان عمران کرمان

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول