بورس کالا -

بورس کالا


تخصصی، خبری، تحلیلی و علمی


دوره انتشار: ماهنامه

مدیر مسئول: نعمت ا...شهبازی 

سردبیر: نعمت ا...شهبازی 

مدیر اجرایی: حمیدرضا درخشان

نشانی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، کوچه سام، پلاک 5.

تلفن: 4-88313312 ، 88841485 (021)فکس: 88841485 (021)  

 

 


آرشیو نشریه: