تاریخ و تمدن اسلامی - علمی-پژوهشی

تاریخ و تمدن اسلامی


 


دوره انتشار: دو فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول: هادی عالم زاده

سردبیر: هادی عالم زاده

مدیر داخلی: معصومعلی پنجه
هیئت تحریریه: محسن الویری، احمد بادکوبه هزاوه، عباسعلی تفضلی، مهدی جلیلی، محمد سپهری، هادی عالمزاده، حسین قرچانلو، محمدرضا ناجی

نشانی: تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه، کدپستی: 1477893855  

تلفکس: 44865135(021)  

وب سایت: http://jhcin.srbiau.ac.ir


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۵ اسفند ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول