علوم مدیریت ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

علوم مدیریت ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۱۷-۲۶۱۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ اسفند ۱۳۸۶
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: دکتر مهرداد بیات
مدیر مسئول: دکتر حسن عابدی جعفری
ناشر: انجمن علوم مدیریت ایران
صاحب امتیاز: انجمن علوم مدیریت ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر ابوالحسن فقیهی
مدیر اجرایی: مینا عطار
هیئت تحریریه: علینقی مشایخی، بهروز دری، سید حمید خدادادحسینی، دکتر سید بابک علوی، دکتر آرین قلی پور، شهریار عزیزی
آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر. طبقه پنجم
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۳۴۰۹۳
وب سایت: https://journal.iams.ir/
پست الکترونیکی: journal.iams@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات