اقتصاد شهر -

اقتصاد شهر


اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی، تحلیلی


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز:  شهرداری تهران 

مدیر مسئول: حسین محمدپور زرندی 

سردبیر: سید محسن طباطبائی مزد آبادی  

نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از چهار راه مطهری، کوچه شهید تقوی، پلاک 25، طبقه چهارم.

تلفن: 88439769 (021)  فکس: 88439769 (021)  

پست الکترونیک: urbaneconomy@tehran.ir 


آرشیو نشریه: