پژوهشنامه حمل و نقل - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه حمل و نقل


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر مسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

سردبیر: محمود عامری

مدیر اجرایی: لاله سعیدی

هیئت تحریریه: دکتر محمدتقی احمدی، دکتر شهریار افندی زاده، دکتر محمدحسن بازیار، دکتر حمید بهبهانی، دکتر فرهاد دانشجو، دکتر علیرضا رهایی، دکتر محمدمهدی سپهری، دکتر محمود عامری، دکتر حسین گنجی دوست، دکتر علی محمودی، دکتر سید جواد میرمحمد صادقی، دانشیار، دکتر فریدون مقدس نژاد، دانشیار، دکتر حبیب الله نصیری

نشانی: خیابان شهید بهشتی - خیابان سرافراز - پلاک 26 پژوهشکده حمل و نقل

تلفن: (021)88757346-88757349-88737380 فکس: 88531963(021)

وب سایت: http://www.trijournal.ir

پست الکترونیک: trj@rahiran.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۳ آبان ۱۳۸۳
ناشر: مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸