عصر مدیریت -

عصر مدیریت


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی 

مدیر مسئول: میر محمد علی گلچوبیان


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول