تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۴۲۳-۷۸۵X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۸۶
مدیر مسئول: علی اسدی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۴۸۳۸
صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حمید موحد محمدی
مدیر داخلی: امیر علم بیگی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: معصومه کریمی رزکانی
هیئت تحریریه: حبیب الله سلامی، غلامرضا پیکانی، ایرج صالح، هوشنگ ایروانی، یوسف حجازی، محمد بخشوده، باب الله حیاتی، داریوش حیاتی، محمد چیذری، ناصر شاهنوشی، عباس عرب مازار، شاپور ظریفیان
آدرس: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
تلفن: ۰۲۶۳۲۲۴۶۳۵۵
وب سایت: https://ijaedr.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: ijaedr@gmail.com
کد پستی: ۷۷۸۷۱۳۱۵۸۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات