تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - علمی-پژوهشی

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  

مدیر مسئول: علی اسدی

سردبیر: دکتر حسین شعبانعلی فمی 

هیئت تحریریه: هوشنگ ایروانی، محمد چیذری، امید گیلانپور، حسین شعبانعلی فمی، سید محمود حسینی، عبدالحمید پاپ زن، ایرج صالح، عزت اله کرمی، بهاء الدین نجفی، سعید یزدانی، رسول محمد رضایی، یوسف حجازی

نشانی: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، کد پستی 31587-77871 .

وب سایت: http://ijaedr.ut.ac.ir/

پست الکترونیک: ijaedr@can.ut.ac.ir


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول