اجتماعیات در ادب فارسی -

اجتماعیات در ادب فارسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۹۸۱-۱۷۶۷
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: عیسی امن خانی
مدیر مسئول: وحید رویانی
ناشر: دانشگاه گلستان
صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
سردبیر: پارسا یعقوبی جنبه سرایی
هیئت تحریریه: عبدالعلی لهسایی زاده، رامپور صدر نبوی، مه‌دخت پورخالقی چترودی، قدسیه رضوانیان، علیرضا مظفری، غلامرضا خوشفر، پارسا یعقوبی جنبه سرایی، وحید رویانی، عیسی امن خانی
آدرس: گرگان – کیلومتر 10 جاده گرگان به گنبد-(کمربندی گرگاه به سرخنکلاته) پردیس دانشگاه گلستان
تلفن: ۰۱۷۳۸۷۳۵۴۰۰
وب سایت: https://sipl.gu.ac.ir/
پست الکترونیکی: sipl@gu.ac.ir
فکس: ۰۱۷۳۲۳۰۳۹۸۸

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات