مطالعات فلسطین -

مطالعات فلسطین

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی-علمی  ندا

مدیر مسئول: رضا گودرزی

سردبیر: سلمان رضوی

هیئت تحریریه: دکتر حمید احمدی، دکتر مسعود اسداللهی، دکتر حسن علی احمدی فشارکی،دکتر اصغر افتخاری، دکتر ناصر پورحسن،دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی ، دکتر غلامرضا خواجه سروی، دکتر نادر ساعد، دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین، دکتر قدیر نصری

نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک 16

تلفن: 66934741-66420418(021)    فکس: 66429162(021)

وب سایت: http://nedains.com

پست الکترونیک: nedains@dpi.net.ir

آرشیو نشریه: