مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۸۲۱-۰۵۳۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکترنصرالله مولائی هشجین
مدیر مسئول: دکتر نصرالله مولایی هشجین
صاحب امتیاز: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر مسعود مهدوی
مدیر داخلی: دکتر فرهاد جوان
هیئت تحریریه: دکتر عباس بخشنده نصرت، دکتر وکیل حیدری ساربان، دکتر وحید ریاحی، دکتر رسول صمدزاده، دکتر محمدامین کنعانی، دکتر عقیل مددی، دکتر مسعود مهدوی، دکتر محمدحسن یزدانی
آدرس: گیلان، رشت، بلوار معلم، 15 متری طالقانی، ساختمان ایفل، طبقه دوم، شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا
تلفن: ۰۱۳۳۳۲۴۱۹۸۵
وب سایت: https://www.jsnap.ir/
پست الکترونیکی: jsnap2020@yahoo.com
فکس: ۰۱۳۳۳۲۴۷۷۹۷
کد پستی: ۴۱۵۵۶۹۷۷۵۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات