رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها -

رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر رضا فراشبندی
صاحب امتیاز: دکتر رضا فراشبندی
سردبیر: دکتر رضا غلامیان
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: پروین موسوی فر
مدیر اجرایی: دبیر اجرایی: دکتر رضا غلامیان
هیئت تحریریه: پرفسورسیدهاشم گلستانی، پرفسورسیداحمد هاشمی، دکتر زهره سعادتمند، دکتر سید عبدالوهاب سماوی، دکتر علی شجاعی فرد، دکتر علی محمد احمدی قراچه، دکتر حیدر اسماعیل پور، دکتر پروانه مهرجو، دکتر مریم براتعلی
آدرس: بوشهر، خیابان شهید نواب صفوی، کوچه نواب صفوی 20، پلاک 14 دفتر فصلنامه رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها
تلفن: ۰۹۳۳۷۹۳۵۹۱۵
وب سایت: http://www.esbam.ir/
پست الکترونیکی: esbam.journal@gmail.com
فکس: ۰۷۷۳۳۳۲۵۶۹۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات