تربیت پاسدار انقلاب اسلامی -

تربیت پاسدار انقلاب اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۷۱۷-۲۸۹۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: محسن عباسی
ناشر: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
p-issn: ۲۷۱۷-۲۷۴۰
صاحب امتیاز: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)- دانشکده تربیت جهادی
سردبیر: دکتر علی جان مرادی جو
هیئت تحریریه: دکتر اسحاق طاهری، دکتر محمدجواد سبحانی فر، دکتر محمدرضا رشیدی آل هاشم، دکتر اسماعیل اقبال، دکتر مرتضی شیرودی، دکتر هاشم ندایی، دکتر محمد ادریسیان
آدرس: تـهـران، بزرگراه شهید بابائی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، دانشکده تربیت جهادی.
تلفن: ۰۲۱۷۴۱۸۶۵۳۸
وب سایت: http://irg.ihuo.ac.ir/
پست الکترونیکی: IRG@ihuo.ac.ir
کد پستی: ۱۶۹۸۷۱۵۸۶۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات