پژوهش های علوم نظامی -

پژوهش های علوم نظامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۱۷-۳۶۹۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: محسن عباسی
ناشر: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
p-issn: ۲۷۱۷-۳۶۸۲
صاحب امتیاز: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) دانشکده علوم پایه جهادی
سردبیر: رضا شاهقلیان قهفرخی
مدیر اجرایی: علیرضا قربانی زاده
هیئت تحریریه: دکتر محمدجواد سبحانی فر، دکترمصطفی ساوه درودی، دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی، دکتر هادی مراد پیری، دکتر محمدرضا رشیدی آل هاشم، دکتر عباسعلی سلمانی، دکتر مهدی ابراهیمی، رضا شاهقلیان قهفرخی
آدرس: تهران- انتهای اتوبان شهیدبابائی- بعداز پل لشگرک- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)- دانشکده علوم پایه جهادی.
تلفن: ۰۹۳۷۲۴۷۱۰۱۸
وب سایت: http://msr.ihuo.ac.ir/
پست الکترونیکی: MSR@ihuo.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات