پژوهشهای تغییرات آب و هوایی -

پژوهشهای تغییرات آب و هوایی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۷۱۷-۲۰۶۶
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی دکتر عبدالعظیم قانقرمه دستیار سردبیر: دکتر ایمان روستا
مدیر مسئول: دکتر غلامرضا روشن
ناشر: دانشگاه گلستان
صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
سردبیر: دکتر غلامرضا روشن
مدیر داخلی: دکتر بهمن صحنه
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: نرگس سلیمانی
هیئت تحریریه: دکتر تقی طاوسی، دکتر مجید رضائى بنفشه درق، دکتر محسن شادمهری، دکتر منصوره قبادی پور، دکتر غلامرضا روشن اعضای هیات تحریریه بین المللی: پرفسور استفان گرب، پرفسور پاناگیوتیس ناستوس، پرفسور سینگ، پرفسور کریستوف بلا زیچک، پروفسور هارالدور اولافسون، پرفسور آرچل ماگالاشویلی، پرفسور شکور هاجت
آدرس: گرگان – کیلومتر 10 جاده گرگان به گنبد-(کمربندی گرگاه به سرخنکلاته) پردیس دانشگاه گلستان
تلفن: ۰۱۷۳۸۷۳۵۴۰۰
وب سایت: http://ccr.gu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ccr@gu.ac.ir
فکس: ۰۱۷۳۲۳۰۳۹۸۸
کد پستی: ۴۹۳۶۱۷۹۱۴۲

کلیدواژه‌های مرتبط